Lidé se často ptají  „Co je Tenesgrity?“ a „proč bych se něčemu takovému měl či měla věnovat?“. Mnozí z nás jsou si vědomi že člověk se neskládá jen z pevné hmoty ale že kompletní bytost tvoří i další součásti jako energetické pole kolem, nebo naše druhé já které se v noci vydává za dobrodružstvím a ve dne, když se věnujeme našim starostem a povinostem, je odstaveno na vedlejší kolej. Mnoho z nás, vlastně většina, volí onu bezpečnou cestu kdy ignorujeme tyto části našich bytostí a soustředíme se na poze na hmotný svět a hledáme spokojenost skrze něj. A pak jsou další, kteří jsou někde mezi a hledají a cítí že nejsou kompletní ale neví jak s tím naložit.

Tensegrity je pro všechny z nás. Pokud se jí věnujeme jen na povrchní hladině, pocítíme výhody více klidu a ticha v naší mysli a příjemný pocit který přichází s praxí magických pohybů, pomáhá nám lépe se vyrovnávat s výzvami každodenního života. Pro ty kteří chtějí jít do hloubky a studovat možnosti snění či aktivace energetického těla je Tensegrity kompletní disciplína a má vyvinuté praktiky které pomáhají studentům při každém kroku objevování tohoto magického světa.

Tensegrity sktruktura v praxi (Kenneth Snelson)

Tensegrity sktruktura v praxi

Název Tensegrity pochází ze slovníku vynálezce a snivce (Buckminster Fuller), který ho použil pro popsání struktur v architektuře kde jsou jednotlivé části, ač samostatné, navzájem propojeny a nejen že jsou na sobě závislé ony se hlavně podporují. Carlos Castaneda si tento pojem oblíbil a připadal mu vhodný pro pojmenování moderní verze praktik které ztělesnil a prožil během svého výcviku nabytém při setkáních s Donem Juanem.

Zde je popis Tensegrity jak se nachází na stránkách společnosti Cleargreen.

Tensegrity je moderní obdoba bojovníkovy cesty, obsahující techniky a principy které nám pomáhají jít cestou svého srdce. Toto učil don Juan Matus jeho čtyřem studentům, jmenovitě: Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar a Carol Tiggs. Don Juan byl indián z kmene Yaki a vůdce skupiny bojovníků, jejíž počátky se datují až do Mexika dávných časů.

Boj cestovatele / bojovníka / navigátora není o boji se svými bližními, řekl don Juan. Stejně tak to není boj se sebou samým. On to nakonec není ani boj. Spíše, je to tichý souhlas s energetickým proudem ve vesmíru.

Don Juan řekl, že věštci jeho linie tvrdili, že vesmír je moře energie a to energie , která se neustále mění. A je více než praktické, se se změnami spojit místo aby s nimi člověk bojoval.

Nástroje Tensegrity, které používáme na naší cestě jsou:

  • Tensegrity® pohyby, nebo Magické Pohyby: Moderní verze pohybů a poloh těla a dýchání, které byly objeveny věštci starověkého Mexika ve stavech vědomí které se nazývají snění, a které pomáhají naladit něčí energetickéh tělo, a obnovit zdravý fyzický a energický tok v lidské bytosti. Ty jsou vykonávány v tichu, nebo v podobě tance s hudbou nebo zvuky přírody.Ukázka Magických Pohybů ze sestavy „Kolo Času“:
  • Rekapitulace neboli přezkoumání života: Prohlídka vlastních životních zkušeností, názorů a emocí, za pomoci pozornosti a specifické techniky dechu. To pomáhá navrácení životní energie kterou po sobě člověk zanechal ve svých interakcích, a převzít odpovědnost, bez jakékoliv kritiky nebo posudku, za svůj život. Toto je hlavní část praxe Tensegrity a je součástí většiny seminářů. Rekapitulace je důležitá pro vytvoření prostoru kde se mohou rodit nové věci. Pomáhá nám také poznat kdo opravdu jsme, jaké máme předsudky a odkud (od koho) pochází, což je k nezaplacení.
  • Theater of Infinity (divadlo nekonečna): hra scén z vlastního života, za pomocí magických pohybů. S pomocí dalších bojovníků jako svědků, člověk v realitě přehrává scény z ze své minulosti. Tato technika dává větší kontext našemu životu a pomáhá rozbít onu jistotu a mínění o našich předpokládaných rolích v našem životě. Pomáhá nám chápat role ostatních lidí v našem životě, a přináší hlubší empatii a větší svobodu výběru v budoucích interakcích s lidmi kolem nás.
  • Umění snít, umění být přítomen: Umění uznání nové možnosti, a pracovat s naším vnitřním věštcem – používat náš vnitřní kompas a prakticky aplikovat tyto poznatky ve svém životě. Praxe a zdokonalování snění, jak ve spánku tak během hodin bdění.
  • Ticho: denní praxe pozastavení. Praxe být v tichu a naslouchat. To napomáhá poznat obsah našich inspirací a úsudků, stejně jako pozastavení vnitřního dialogu.

Tyto praktiky mají své pevné místo ve workshopech a lekcích Tensegrity, které jsou otevřeny všem jak pokročilým studentům tak i úplným začátečníkům.


Workshopy a semináře jsou vedené Alešem Markem, který měl první kontakt s touto disciplínou v polovině devadesátých let prostřednictvím knihy Učení Dona Juana. Během dlouhodobého pobytu ve Velké Británii se začal zůčastňovat Tensegrity workshopů a od roku 2012 vedl hlavní britskou skupinu v Londýně a zapojil se do oficiálního tréninku pro instruktory Tensegrity nabízeného společností Cleargreen, kterou založil Carlos Castaneda. Od roku 2015 pomáhá šířit Tensegrity v České Republice.